Allocacoc Smart

Párování s aplikací allocacoc smart

1. Nejprve je třeba nainstalovat aplikace ''allocacocsmart'' z Google Play nebo Apple Store. Ikona aplikace je shodná jako ikonka na obrázku.

2. Po nainstalování a spuštění aplikace se objeví základní přihlašovací obrazovka aplikace allocacocsmart. Pro vytvoření účtu zvolte ''Register''.

 

stáhnout aplikaci

 

3. Je třeba souhlasit s obchodními podmínkami volbou tlačítka ''Agree''.

 

privacy notice

4. Jakmile je registrace hotová, přihlaste se do aplikace pomocí svého loginu a hesla. Tyto údaje je třeba si pamatovat pro případné budoucí párování s Google Home případně Amazon Alexou.

 

log in

 

5. Po přihlášení se objeví základní MENU aplikace allocacocsmart tedy sekce ''My Home''.

 

myhome

 

6. V sekci ''Smart'' lze přidávat vlastní scény a nastavit automatický provoz vašich smart zařízení.

 

smart

 

7. V sekci ''Me'' naleznete kompletní nastavení vašeho smart uživatelského účtu, nastavení jednotek, polohy a také podrobný popis a postup spolupráce a párování aplikace allocacocsmart s Google Home a Amzaon Alexou (''More services'').

 

home management

 

8. Přidání zařízení - V základním MENU v sekci My home zvolte ''Add Device'' nebo zvolte ''+'' v pravím horním rohu.

9. Následně zvolte jaké smart zařízení chcete přidat.

 

overcastselect

 

10. Spárování zařízení - podržte spínač na zařízení dokud kontrolka nezačne rychle blikat modrou barvou.

11. Zvolte ''Confirm indicator rapidly blink'' a následně zadejte heslo Wifi sítě, na kterou chcete zařízení připojit a stiskněte OK.

 

indicatorenter password

 

12. Aplikace spustí proces spárování se zařízením. Jakmile bude hotovo spárování načte hodnotu 100 %.

 

spárovánídone

 

13. Aplikace následně potvrdí, že je zařízení přidáno a spárováno s aplikací. PO stiknutí ''Completed'' se dostanete do základního MENU, kde je již vidět spárované zařízení.

Pozn. Název |SmartHome| ... 2 je pojmenování PowerCube které bylo upraveno již při předchozích konfiguracích. Nový produkt bude po přidání do aplikace označen názvem PowerCube |SmartHome|. Tento název je možné kdykoliv změnit v nastavení konkrétního zařízení.

 

namepaired

 

 

14. Pro spárování dalších zařízení opakujte stejný postup jako v předchozím případě.

Příklad základního MENU aplikace po spárvání 3 zařízení.

 

3 zařízení

 

15. Nastavení jednotlivých zařízení - klikněte na zařízení, jehož nastavení chcete upravit. Následně se Vám zobrazí tmavá obrazovka s konkrétním zařízením.

16. Volbou ikonky v pravém horním rohu se přesunete přímo do nastavení kosrétního zařízení. Zde je možné nastavit jméno zařízení, sdílet jednotlivá zařízení s oastatními členy domácnosti, přiřazovat zařízení do jednotlivých pokojů, vytvářet skupny a přiřazovat jednolivá zařízení do vybraných skupin nebo v neposlední řadě zařízení odstranit atd.

 

power offmore

 

17. Nastavení odpočtu - zvolte v dolní liště ''Countdown'' a nastavte za jak dlouho se zařízení zapne/vypne. Pokud je zařízení zapnuto, po uplynutí odpočtu se vypne. Pokud je zařízení vypnuto, po uplynutí odpočtu se naopak zapne.

 

power offcountdown

 

18. Nastavení časovače a rozvrhu - na dolní liště zvolte ''Timer'', následně zvolte ''Add Schedule'' a nastavte časy zapnutí/vypnutí a jednotlivé dny, pro které bude nastavený rozvrh platit.

 

poweroffscheduleadd schedule

 

19. ''Home management'' - v záklaním MENU v sekci ''My Home'' klikněte na horní lištu, v tomto případě na ''Domov uživatele smarth...''. Objeví se Vám nabídka kde zvolte ''Home management''. Zde je následně možné domácnost přejmenovat, přidávat a konfigurovat jednotlivé pokoje, upravit umístění domácnosti (pro data o počasí atd.), sdílet zařízení, případně přidat člena domácnosti ke sdílení kompletní domácnosti a ne pouze jednotlivých zařízení tak, jak je uvedeno výše v sekci nastavení jednotlivých zařízení.

 

all deviceshome managementfamily settings

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info